بلاگ

عید قربان به عربی + 7 متن تبریک

عید قربان به عربی + 7 متن تبریک

عید قربان به عربی + 7 متن تبریک
 7 راز یادگیری زبان عربی از طریق فیلم

 7 راز یادگیری زبان عربی از طریق فیلم

 7 راز یادگیری زبان عربی از طریق فیلم
کرایه چنده به عربی

کرایه چنده به عربی

کرایه چنده به عربی
صفات در لهجه عراقی

صفات در لهجه عراقی

صفات در لهجه عراقی
آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری

آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری

آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری
خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری

خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری

خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری
خاکسپاری به زبان عربی

خاکسپاری به زبان عربی

خاکسپاری به زبان عربی
درگذشت شهادت گونه به زبان عربی

درگذشت شهادت گونه به زبان عربی

درگذشت شهادت گونه به زبان عربی
منطقه صعب العبور به زبان عربی

منطقه صعب العبور به زبان عربی

منطقه صعب العبور به زبان عربی
اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)
مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول

مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول

مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول
اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)
تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی

تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی

تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی
جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)
صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری
روزه کله گنجشکی به زبان عربی

روزه کله گنجشکی به زبان عربی

روزه کله گنجشکی به زبان عربی
نحوه آموزش زبان عربی لهجه شامی (لبنانی، سوری، اردنی و فلسطینی) در منزل یا اداره

نحوه آموزش زبان عربی لهجه شامی (لبنانی، سوری، اردنی و فلسطینی) در منزل یا اداره

نحوه آموزش زبان عربی لهجه شامی (لبنانی، سوری، اردنی و فلسطینی) در منزل یا اداره
صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)
مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)
مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)