بلاگ

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)
مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)
مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)
مکالمه عربی کوتاه با مشتری در لباس فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه با مشتری در لباس فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه با مشتری در لباس فروشی (صوتی)
آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)

آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)

آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)
روش یادگیری زبان عربی با چت GPT (هوش مصنوعی)

روش یادگیری زبان عربی با چت GPT (هوش مصنوعی)

روش یادگیری زبان عربی با چت GPT (هوش مصنوعی)
15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)
15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)
15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)
تفاوت «شب بخیر» در عربی لبنانی و سوری با فارسی

تفاوت «شب بخیر» در عربی لبنانی و سوری با فارسی

تفاوت «شب بخیر» در عربی لبنانی و سوری با فارسی
شتر در خواب بیند پنبه دانه به زبان عربی

شتر در خواب بیند پنبه دانه به زبان عربی

شتر در خواب بیند پنبه دانه به زبان عربی
صرف فعل عربی «دیدن» به عربی لبنانی و سوری (04)

صرف فعل عربی «دیدن» به عربی لبنانی و سوری (04)

صرف فعل عربی «دیدن» به عربی لبنانی و سوری (04)
لوازم ماشین به زبان عربی

لوازم ماشین به زبان عربی

لوازم ماشین به زبان عربی
صرف فعل عربی «خوابیدن» به لهجه لبنانی و سوری (03)

صرف فعل عربی «خوابیدن» به لهجه لبنانی و سوری (03)

صرف فعل عربی «خوابیدن» به لهجه لبنانی و سوری (03)
صرف فعل عربی آمدن به لهجه لبنانی و سوری (02)

صرف فعل عربی آمدن به لهجه لبنانی و سوری (02)

صرف فعل عربی آمدن به لهجه لبنانی و سوری (02)
صرف فعل عربی رفتن در لهجه لبنانی و سوری (01)

صرف فعل عربی رفتن در لهجه لبنانی و سوری (01)

صرف فعل عربی رفتن در لهجه لبنانی و سوری (01)
آموزش جملات عربی برای اربعین (لهجه عراقی)

آموزش جملات عربی برای اربعین (لهجه عراقی)

آموزش جملات عربی برای اربعین (لهجه عراقی)
«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)
6 ماهه به دنیا آمدن به عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

6 ماهه به دنیا آمدن به عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

6 ماهه به دنیا آمدن به عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)
معنی فعل «طلع بیطلع» در لهجه شامی (سوری و لبنانی)+ویدئو

معنی فعل «طلع بیطلع» در لهجه شامی (سوری و لبنانی)+ویدئو

معنی فعل «طلع بیطلع» در لهجه شامی (سوری و لبنانی)+ویدئو