بلاگ

کانال آموزش زبان عربی سوری و لبنانی در ایتا و تلگرام

کانال آموزش زبان عربی سوری و لبنانی در ایتا و تلگرام

کانال آموزش زبان عربی سوری و لبنانی در ایتا و تلگرام
استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی

استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی

استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی
اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)
آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی
اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)
+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی

+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی

+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی
تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»

تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»

تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»
انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت
صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

"توانستن" به عربی لهجه شامی + ویدئو

"توانستن" به عربی لهجه شامی + ویدئو
روش تضمینی آموزش مکالمه عربی با فیلم

روش تضمینی آموزش مکالمه عربی با فیلم

روش تضمینی آموزش مکالمه عربی با فیلم
کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی

کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی

کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی
احوالپرسی عربی با ترجمه به لهجه لبنانی، سوری

احوالپرسی عربی با ترجمه به لهجه لبنانی، سوری

احوالپرسی عربی با ترجمه به لهجه لبنانی، سوری
صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)

صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)

صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)
آموزش عربی در سفر به سوریه و لبنان

آموزش عربی در سفر به سوریه و لبنان

آموزش عربی در سفر به سوریه و لبنان
7 راه حل برای آموزش عربی از صفر تا مکالمه

7 راه حل برای آموزش عربی از صفر تا مکالمه

7 راه حل برای آموزش عربی از صفر تا مکالمه
خیلی وقته منتظرم به لهجه شامی (سوری، لبنانی)

خیلی وقته منتظرم به لهجه شامی (سوری، لبنانی)

خیلی وقته منتظرم به لهجه شامی (سوری، لبنانی)
عقل سالم در بدن سالم به لهجه شامی (سوری، لبنانی)

عقل سالم در بدن سالم به لهجه شامی (سوری، لبنانی)

عقل سالم در بدن سالم به لهجه شامی (سوری، لبنانی)
+10 فیلم عربی برای تقویت عربی شامی (لهجه سوری و لبنانی)

+10 فیلم عربی برای تقویت عربی شامی (لهجه سوری و لبنانی)

+10 فیلم عربی برای تقویت عربی شامی (لهجه سوری و لبنانی)
آموزش عربی لهجه شامی؛ «بارون میاد» + صوت

آموزش عربی لهجه شامی؛ «بارون میاد» + صوت

آموزش عربی لهجه شامی؛ «بارون میاد» + صوت