زبان عربی فصیح Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

خاکسپاری به زبان عربی

خاکسپاری پیکر، به خاک سپرده شدن در زبان عربی به چه صورت گفته می شود؟ در این آموزش که توسط تیم عربیفا تهیه شده با ما همراه باشید.
خاکسپاری به زبان عربی

درگذشت شهادت گونه به زبان عربی

درگذشت شهادت گونه به زبان عربی

منطقه صعب العبور به زبان عربی

منطقه صعب العبور به زبان عربی

مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول

مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

کجا زندگی میکنی به زبان عربی

کجا زندگی میکنی به زبان عربی

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

برنامه‌های یادگیری زبان عربی با اخبار برای اندروید و آیفون

برنامه‌های یادگیری زبان عربی با اخبار برای اندروید و آیفون

یادگیری زبان عربی فصیح بهتر است یا لهجه عامیانه؟

یادگیری زبان عربی فصیح یا لهجه تصمیم بسیاری از مردم ایران است؛ تصمیم خوبی است. اما ابتدا باید بدانید زبان عربی فصیح یاد بگیرید یا لهجه عربی.
یادگیری زبان عربی فصیح بهتر است یا لهجه عامیانه؟