مکالمه عربی کوتاه Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول

مکالمه عربی کوتاه بین دو دوست درباره عقل و پول

مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه فروشنده و مشتری در میوه فروشی (صوتی)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی بین دو دوست درباره آخر هفته (01)

مکالمه عربی کوتاه با مشتری در لباس فروشی (صوتی)

مکالمه عربی کوتاه با مشتری در لباس فروشی (صوتی)

در این بخش از سایت آموزشی عربیفا مکالمه کوتاه عربی و مکالمات روزمره عربی با ترجمه فارسی و گاهی با صوت قابل مشاهده و دسترسی است.