اصطلاحات پزشکی Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

پیکرتراشی (بادی کانتورینگ) به زبان عربی

پیکرتراشی (بادی کانتورینگ) به زبان عربی

عطسه کردن به زبان عربی

عطسه کردن به زبان عربی

خمیازه کشیدن به زبان عربی

خمیازه کشیدن به زبان عربی

سرفه به زبان عربی

سرفه به زبان عربی

سکسکه به زبان عربی

سکسکه به زبان عربی

13 جمله ضروری و اصطلاحات دندانپزشکی به عربی

13 جمله ضروری و اصطلاحات دندانپزشکی به عربی

ترجمه تست مقعدی به زبان عربی

ترجمه تست مقعدی به زبان عربی

11 اصطلاح «عمل زیبایی» به زبان عربی + ترجمه فارسی

11 اصطلاح «عمل زیبایی» به زبان عربی + ترجمه فارسی

معنی لیپوساکشن liposuction به زبان عربی

معنی لیپوساکشن liposuction به زبان عربی