معنی تربوش / طربوش به عربی

1

معنی تربوش / طربوش به زبان عربی (لهجه شامی)

ادمین Answered question 1401-04-15
2

كلاه سنتى شامى

در عربی به آن «طربوش» می‌گویند و در زبان ترکی و زبان های اروپایی به «فز» معروف است. فز تلفظ ترکی استانبولی فاس است که نام شهری در مراکش است و خاستگاه این کلاه را نیز مراکش و شهر فاس می‌دانند. (ویکیپدیا)

ادمین Changed status to publish 1401-04-15