شب بخیر عزیزم به عربی

0

در لهجه سوری لبنانی چطور میگن “شب بخیر عزیزم”؟

Question is closed for new answers.
ادمین Changed status to publish 1401-04-16
0

شب بخیر:

تُصْبَح على خير(مذکر)
تُصْبَحي على خير (مؤنث)
تُصْبَحوا على خير (جمع)

عزیزم:

حبيبي (آقا)

حبيبتي (خانم)

توضيحات تکمیلی درباره شب بخیر گفتن به عربی را در لینک زیر بخوانید.
شب بخیر به عربی لهجه شامی

ادمین Selected answer as best 1401-04-16

سبد خرید