شمارش اعداد 1 تا 1000 به لهجه عمانی

شمارش اعداد 1 تا 1000 به لهجه عمانی

آموزش لهجه عمانی برای شروع تجارت، سفر، تحصیل، اقامت و … با عمان امری ضروری است؛ شمارش اعداد از 1 تا 1000 به عربی لهجه عمانی جزء اولین موارد ضروری است که باید به یادگیری آن بپردازید.

شمارش اعداد 1 تا 1000 به لهجه عمانی

شمارش اعداد به عربی به اغلب لهجه های زبان عربی از جمله لهجه عمانی، لهجه شامی، لهجه عراقی، لهجه اماراتی و … تفاوت زیادی با هم ندارد. نوشتار در برخی موارد مشابه به شمارش اعداد در زبان عربی فصیح است و جز مواردی کم تفاوت زیادی نمی کند و بیشتریت تفاوت در نوع تلفظ هاست.

عددمعنی عربی
0صفر
1واحد
2إثنين
3ثلاثة
4اربعة
5خمسة
6ستة
7سبعة
8ثمانية
9تسعة
10عشَرَة
11احد عشر
12اثنى عشر
20عشرين
21واحد وعشرين
22اثنين وعشرين
30ثلاثين
40اربعين
50خمسين
60ستين
70سبعين
80ثمانين
90تسعين
100مية
150مية وخمسين
200ميتين
300ثلاث مية
400اربع مية
500خمس مية
600ست مية
700سبع مية
800ثمان مية
900تسع مية
1000الف
جدول شمارش اعداد به عربی عمانی


شاید مطالب زیر نیز در آموزش زبان عربی به لهجه عمانی برای شما مفید باشد:

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید