لهجه سوری Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

62 اصطلاح رایج لهجه لبنانی که نمی دانید

لهجه لبنانی از لهجه های پرطرفدار زبان عربی است که دارای اصطلاحات مخصوص به خود بوده که در ادامه برخی از مهم ترین کلمات عربی به این لهجه زیبا را ذکر می کنیم.
62 اصطلاح رایج لهجه لبنانی که نمی دانید

کرایه چنده به عربی

آیا می دانید «کرایه چنده به عربی» لهجه لبنانی و سوری و همین طور لهجه عراقی چطور گفته می شود؟
کرایه چنده به عربی

آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری

تصور کنید می خواهید به لهجه لبنانی و سوری (لهجه شامی) بگویید «من آنتن ندارم»؛ این عبارت رو چطوری باید بگیم؟!
آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری

خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری

در آموزش لهجه لبنانی و سوری حتما گاهی برایتان سؤال شده که عبارت های عامیانه فارسی مثل «خاک تو سرت» را چگونه باید بگوییم!
خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی

تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی

جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری