نوشت افزار فروشی، فروشگاه لوازم التحریر به عربی

1

محل قرطاسيات: نوشت افزار فروشی (فروشگاه لوازم التحریر)

همچنین مكتبة نیز استفاده می شود.

 

مَحَل در لهجه شامی: مغازه، فروشگاه.

ادمین Changed status to publish 1401-04-01

سبد خرید