نه فقط این به زبان عربی

0

با سلام و احترام

گاهی در جمع صحبت می کنیم و وسطش میگیم: “نه فقط این” یا یه چیزی تو این مایه ها؛ اینو در زبان عربی چطوری میگن؟

ادمین Answered question 1403-03-09
0

سلام و درود

به لهجه شامی: “مش بَس هيك”

به زبان عربی فصیح: “لَيس هذا فقط/ ليس هذا فَحَسب”

ادمین Answered question 1403-03-09
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

سبد خرید