معنی کلمات و اصطلاحات عربی (لهجه شامی)

0

مرحبا استاذ

شو یعني؟

ـ ما ينتزع البلاط

ـ متل الحيّة من تحت التبن

ـ شو ما اعتزت

ـ الترمس

ـ الموقدة

ـ قصقصنا

ـ فقدناك

ـ شكّو الدجاج

ـ طعمینا الغزال

ـ اتطمنا

ـ شهرها و روستاها

ـ ما میگیم مثلا فلان کار رو انجام میدم. این مثلا به لهجه شامی چی میشه؟

ـ پمپ باد دوچرخه و وسایل پنچرگیری

ـ راه میفتیم، حرکت میکنیم

ـ بعضی اوقات

ـ در بین راه استراحت میکنیم

ـ وقتی هوا تاریک بشه

آرمان سروش Asked question 1401-04-14

سبد خرید