ماهیتابه به عربی (لهجه سوری و لبنانی)

0

ماهیتابه چی میشه به عربی؟
چای ساز؟
کتری؟

ادمین Changed status to publish 1401-06-17
1

ماهيتابه: مقلاية
چایساز: ابریق کهربا – سخان‌ شاي
کتری: ابریق

ادمین Changed status to publish 1401-06-17

سبد خرید