فرق وعی و صحی و فاق در لهجه شامی

0

سلام

وقت بخیر

فرق وعی و صحی و فاق در عربی لهجه شامی چیه؟

ادمین Answered question 1401-04-16
0

هیچ تفاوتی بین این 3 فعل وجود ندارد. هر 3 به معنی بیدار شدن از خواب است  که در لهجه شامی استفاده می شود.

ادمین Changed status to publish 1401-04-16

سبد خرید