فرق بكالوريا و بكالوريوس

1

سلام خداقوت

از سایت عالیتون ممنونم.

بکالوریا و بكالوريوس چه فرقی با هم دارن؟

ادمین Answered question 1402-09-19
1

البكالوريا عموما معادل دیپلم ماست.

یعنی اتمام دبیرستان. بعضی کشورهام معادل کاردانیه.

البكالوريوس به لیسانس میگیم.

ادمین Answered question 1402-09-19
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

سبد خرید