فرفوشه در عربی (لهجه سوری و لبنانی)

1

در لهجه شامی (لهجه لبنانی و سوری) «فَرفوشَة» چه معنی میده؟

ادمین Changed status to publish 1401-06-28
1

«فرفوشة» در زبان عربی (لهجه شامی) دخترى كه زیاد میخنده و شوخی میکنه.
به اصطلاح خودمون فرفوشه دختر «خوش خنده» است.

ادمین Answered question 1401-06-28

سبد خرید