علی راسی یعنی چه

1

در زبان عربی «علی راسی» یعنی چه؟

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-06-23
0

علی راسي در زبان عربی

ترجمه تحت اللفظی: روی سرم

معادل فارسی: روی چشمم

وقتایی که میخوایم به یک نفر بگیم که با کمال میل آماده ایم خواسته اش رو انجام بدیم میگیم: علی راسي، علی عیني.

یا وقتایی که میخوایم بگیم یک نفر خیلی برامون با ارزشه بهش میگیم: علی راسي؛ یعنی تو خیلی عزیزی.

ادمین Selected answer as best 1401-06-23

سبد خرید