شو یعنی بیضاین، فرن، بحص و … در لهجه شامی

1

شو يعني:
– بيضاين يومين
– عم دور علی فرن. (فرن یعنی نانوایی؟)
– طلعت بالفیترينا
– استحیت
– بحص
– سلام حبيبتي الك فقدة

ادمین Changed status to publish 1401-06-19
1

– بضاين يومين _ دو روز دوام مياره( ميمونه)
– عم دور علی فرن _ فرن (نونوايى يا فر) عم دور دنبالش ميگردم
– طلعت بالفیترينا _ طعلت ( و الا) پیداش کردم تو کمد
– استحیت _ (خجالت کشیدن) روم نشد.
– بحص _ سنگ
– سلام حبيبتي الك فقدة _ سلام عزیز جات‌ خالی (دلتنگتم)

ادمین Answered question 1401-06-19
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

سبد خرید