خدا قوت به عربی (لهجه سوری و لبنانی)

1

در لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی) چطور باید بگیم: خدا قوت – خسته نباشید

ادمین Answered question 1401-06-25
1

در زبان عربی فصیح برای گفتن خسته نباشید میشه گفت:

الله يُساعِدَك ~ ساعَدَكَ الله

الله يُساعِدْكُم ~ ساعَدكُمُ الله

ادمین Answered question 1401-06-25
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.

سبد خرید