لهجه لبنانی Archives - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

اصطلاحات تماس تلفنی به لهجه شامی (لبنانی و سوری)

اصطلاحات تماس تلفنی به لهجه شامی (لبنانی و سوری)

12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (لبنانی و سوری)

12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (لبنانی و سوری)

روزه گرفتن و تبریک ماه رمضان به زبان عربی (فصیح و لهجه شامی)

روزه گرفتن و تبریک ماه رمضان به زبان عربی (فصیح و لهجه شامی)

3 دسته جمله کاربردی به لهجه لبنانی و سوری

3 دسته جمله کاربردی به لهجه لبنانی و سوری

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

انواع کفش‌ به عربی لهجه شامی (سوری و لبنانی)

انواع کفش‌ به عربی لهجه شامی (سوری و لبنانی)

چرا جوابمو نمیدی به عربی (لهجه شامی)

چرا جوابمو نمیدی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)