لهجه سوری Archives - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)