لهجه سوری Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

کرایه چنده به عربی

آیا می دانید «کرایه چنده به عربی» لهجه لبنانی و سوری و همین طور لهجه عراقی چطور گفته می شود؟
کرایه چنده به عربی

آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری

تصور کنید می خواهید به لهجه لبنانی و سوری (لهجه شامی) بگویید «من آنتن ندارم»؛ این عبارت رو چطوری باید بگیم؟!
آنتن ندارم به عربی لهجه لبنانی و سوری

خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری

در آموزش لهجه لبنانی و سوری حتما گاهی برایتان سؤال شده که عبارت های عامیانه فارسی مثل «خاک تو سرت» را چگونه باید بگوییم!
خاک تو سرت به عربی لهجه لبنانی و سوری

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی

تولدت مبارک به زبان عربی و لهجه لبنانی

جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

جملات کاربردی روزمره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)

آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

آموزش های مرتبط با زبان عربی لهجه سوری را که در سایت عربیفا تولید می شود، با مراجعه به این بخش قابل دسترس خواهد بود.