لهجه شامی Archives - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی

+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی

تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»

تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

"توانستن" به عربی لهجه شامی + ویدئو

"توانستن" به عربی لهجه شامی + ویدئو

کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی

کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی