مکالمه عربی - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

کجا زندگی میکنی به زبان عربی

کجا زندگی میکنی به زبان عربی

اصطلاحات تماس تلفنی به لهجه شامی (لبنانی و سوری)

اصطلاحات تماس تلفنی به لهجه شامی (لبنانی و سوری)

12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (لبنانی و سوری)

12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (لبنانی و سوری)

تفاوت بین لهجه لبنانی و سوری + مثال

تفاوت بین لهجه لبنانی و سوری + مثال

روزه گرفتن و تبریک ماه رمضان به زبان عربی (فصیح و لهجه شامی)

روزه گرفتن و تبریک ماه رمضان به زبان عربی (فصیح و لهجه شامی)

3 دسته جمله کاربردی به لهجه لبنانی و سوری

3 دسته جمله کاربردی به لهجه لبنانی و سوری

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

انواع کفش‌ به عربی لهجه شامی (سوری و لبنانی)

انواع کفش‌ به عربی لهجه شامی (سوری و لبنانی)

چرا جوابمو نمیدی به عربی (لهجه شامی)

چرا جوابمو نمیدی به عربی (لهجه شامی)