پادکست Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

آموزش عربی لهجه شامی؛ «بارون میاد» + صوت

آموزش عربی لهجه شامی؛ «بارون میاد» + صوت

14 درس آموزش مکالمه عربی به لهجه لبنانی با ترجمه فارسی

در مجموعه صوتی آموزش زبان عربی به لهجه عامیانه لبنانی استاد اشکبوس در ابتدا جملات به زبان عربی فصیح سپس به زبان فارسی ترجمه و توضیحات مربوطه در متن پیاده شده و در پایان فایل صوتی مکالمات عربی به گویش عامیانه لبنانی ذکر می شود.
14 درس آموزش مکالمه عربی به لهجه لبنانی با ترجمه فارسی

15 درس رایگان آموزش مکالمه به لهجه لبنانی با پادکست عربی

15 درس رایگان آموزش مکالمه به لهجه لبنانی با پادکست عربی

11 روش احوالپرسی عربی به لهجه شامی با پادکست صوتی

11 روش احوالپرسی عربی به لهجه شامی با پادکست صوتی