14 اصطلاح رایج برای شروع مکالمه عربی

14 اصطلاح رایج برای شروع مکالمه عربی

آخرین بروزرسانی در 18 شهریور 1400

در شروع یک مکالمه عربی احوالپرسی خوب جزء اولین تجربیاتی است که خاطره شیرینی از یک آشنایی برای شما ثبت می کند. احوالپرسی به زبان عربی فصیح جزء اولین اموری است که زبان آموزان زبان عربی باید آن را خوب یاد بگیرند.

14 سؤال مهم در احوالپرسی به زبان عربی فصیح - مکالمه عربی
14 اصطلاح رایج برای شروع مکالمه عربی

14 اصطلاح رایج برای شروع مکالمه عربی

در زبان عربی ما برای اینکه بخواهیم با یک نفر دیگر ارتباط برقرار کنیم و با او مکالمه عربی داشته باشیم بهتر است با رایج ترین سؤالاتی که برای احوالپرسی به زبان عربی فصیح استفاده می شود، آشنا باشیم.

در ادامه یک لیست از اصطلاحات رایج در احوالپرسی به زبان عربی فصیح برای شما آماده کرده ایم که می توانید برای شروع یک مکالمه عربی با طرف مقابلتان از آنها کمک بگیرید.

ما إسمك الكريم؟اسم شما چیست؟
ما إسمك العائلي؟/ ما إسم عائلتك؟نام خانوادگیت چیست؟
كم عمرك؟
 پاسخ: العمُر کُلُه؟
چند سال داری؟
ما جنسيتك؟ / من أين انت؟ملیت تو چیست؟ / اهل کجایی؟
ما مهنتك؟ / ما وظيفتك؟شغلت چیست؟
ماذا تدرس – تدرسين؟تحصیلاتت چیست؟
ما اختصاصك؟ تخصصت چیست؟
ما فرعك؟رشته ات چیست؟
في أي مرحلة تدرس – تدرسين؟در چه مقطعی درس می خوانی؟
اين تسكن – تسكنين؟کجا ساکن هستی؟
ما عنوانك؟آدرستت چیست؟
هل انت متزوجة – متزوجة؟آیا متأهل هستی؟
هل انت عازب – عازبة؟آیا مجرد هستی؟
كم عندك اولاد؟چند فرزند داری؟
14 اصطلاح رایج برای شروع مکالمه عربی

شما برای داشتن یک مکالمه عربی خوب از چه اصطلاحات دیگری استفاده می کنید؟

لطفا در کامنت بنویسید تا در آموزش های خود از آنها استفاده کنیم.

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید