صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

آخرین بروزرسانی در 16 خرداد 1401

صفت ها و کلمات متضاد در زبان عربی جزء موارد مهمی است که یک زبان آموز باید آن را یاد بگیرد. در لهحه شامی (لهجه سوری، لبنانی، اردنی و فلسطینی) نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.

لهجه شامیفارسی
كِل شيهمه چیز
وَلا شيهیچ چیز
تْنيناتُن (تنيناتهن)هر دو
لا … وَلا …نه … و نه …
كتيرزیاد
شويکم
قلیلکم
اکتربیشتر
اقَلّکمتر
قبلقبل [از]
بعدبعد [از]
عَن قريببه زودی
بعدینبعدا
بكيرزود هنگام
متأخردیر
دایماًهمیشه
ابداًهرگز
مَبسوطخوشحال
زَعلانناراحت، قهر
احسنبهتر
ضوءنور
عَتمةتاریکی
شُوبگرم
بَرِد، باردسرد
خفیفسبک
تقیلسنگین
قریبنزدیک
بعیددور
جدیدنو
قدیمقدیمی، کهنه
جُوّاداخل
بَرّابیرون
غاليگران
رخیصارزان
سَمينچاق، تُپل
ضعیف، نحیفلاغر
عریضگشاد
ضَيِّقتنگ
حِلُوزیبا، قشنگ
بِشِعزشت
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید