صفات در لهجه عراقی

صفات در لهجه عراقی
در این پست می‌خوانید:

لهجه عراقی یکی از لهجه های عربی پرکاربرد و رایج در ایران است. این لهجه در کشور عراق تکلم می شود اما به دلیل نزدیکی به لهجه خلیجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز قابل فهم است.

آموزش صفات در لهجه عراقی

خَلوقمهربان
حَبّابدوست داشتنی
کاشِخ / كاشخةشیک پوش
دَلّوع / دَلّوعَةنازپرورده
قَفّاص/ نَشّالکلاه بردار
لُوگيپاچه خوار
مايِعسوسول
وَگِح/وَگحَةپر رو
آموزش لهجه عراقی

پیشنهاد مطالعه

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید