دل به دل راه دارد به زبان عربی

دل به دل راه دارد به زبان عربی

دل به دل راه دارد، یعنی چه؟

۱- عشق و علاقه به افراد اگر راستین و حقیقی باشد باعث می شود این علاقه و دوست داشتن در دل فرد مقابل هم راه پیدا کند و او نیز محبت فرد عاشق را در دلش حس کند.

۲- یعنی محبت واقعی افراد به یکدیگر سبب می شود دوستی شان دو طرفه باشد.

۳- دوست داشتن جاذبه ای دارد که نیرویش از فرد عاشق به سوی معشوق کشیده خواهد شد.

۴- برخی انقدر یکدیگر را دوست دارند که پا را از این ضرب المثل فراتر می گذارند و می گویند دل به دل راه داره، برای ما شاهراه (داره)؛ یعنی فرد مقابل تاکید می کند من نیز فراتر از آنچه تو مرا دوست داری دوستت دارم.

۵- این ضرب المثل را زمانی به کار می برند که بُعد مسافت میان افرادی که یکدیگر را دوست دارند فاصله انداخته باشد.

دل به دل راه داره به زبان عربی چی میشه؟

فارسیعربی
دل به دل راه دارد– القلب يَهدي الى القلب
– مِن القلب الى القلب
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید