دانلود رایگان فرهنگ لغات قرآنی

دانلود رایگان فرهنگ لغات قرآنی

فرهنگ لغات قرآنی کلمه به کلمه مجموعه‎ای از واژه‎های قرآنی را که در آیات و سوره‎های مختلف ذکر شده در قالب یک فرهنگ نامه به ترتیب الفبایی عرضه می‎دارد.

در این فرهنگ نامه ذیل حرف الف واژه‎های بسیار متنوعی گردآوری شده که واژه‎های اب به معنی گیاه خودرو، چراگاه و برخی معانی دیگر، ابابیل، اباریق، ابرار، ابراهیم، ابلیس، اتقاکم، احسان و دیگر اشکال آن و ادراک از آن جمله‎اند.

به همین ترتیب ذیل حروف ب، ت، ث، ج، ح و خ واژگان بسیاری همراه با معنی ضبط شده که به فهم آیات قرآن کمک می‎کند.

مؤلف در ادامه واژگانی را که با حرف «د» آغاز می‎شود تا حرف «ی» مانند یهدی و یهود ذیل سرفصل‎های جداگانه گردآوری کرده و همه واژگان را همراه با مترادفات و مشاهدات آن‎ها معنی و اعراب‎گذاری کرده است.”


این کتاب حاوی معنی تمام حروف و کلمات قرآنی به ترتیب حروف الفبا میباشد.

خرید این کتاب یا دانلود نسخه پی دی اف آن که هم اکنون از عربیفا در دسترس است، به همه کسانی که می خواهند قرآن را درک کنند،توصیه می شود.

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید