جملات کاربردی در احوالپرسی به زبان عربی لهجه لبنانی

جملات کاربردی در احوالپرسی به زبان عربی لهجه لبنانی

آخرین بروزرسانی در 3 مهر 1401

مردم لبنان در حال حاضر به زبان عربی صحبت می کنند، زیرا زبان رسمی است، البته در کنار عربی از زبان فرانسه و انگلیسی هم استفاده می شود.

لهجه لبنانی به دلیل سفر تعداد زیادی از مهاجران خارج از کشور به لبنان و سلطه کشورهای استعمارگر اروپایی، در میان لهجه های عربی بیشترین تأثیرپذیری را دارد؛ به خصوص از زبان فرانسه.

لبنانی ها حتی کلمات و اصطلاحات عامیانه خاص خود را دارند که در مکالمات روزمره خود به کار می برند.

سلام و احوالپرسی به زبان عربی لهجه لبنانی

در این لیست بیشترین کلمات مورد استفاده در لبنان برای شروع مکالمه و احوالپرسی وجود دارد.

فارسیعربیتلفظ
سلاممرحبا (M/F)Marhabaa
خواهش می کنمولو  (M/F)Walaw
چه کار می کنی؟شو بتشتغل؟ (M)شو بتشتغلي؟ (F)Shu Btishtighil(M)Shu Btishtighili (F)
صبح بخیرصباح الخير (M/F)Sabah al khayr
عصر بخیرطاب مسائك (M)طاب مساؤكي (F)Tab masaak (M)Tab masaaouiki(F)
شب بخیرتصبح على خير (M)تصبحي على خير (F)Tusbih ealaa khayr (M)Tusbahi ealaa khayr (F)
حالت چطوره؟كيفِك (M) / كيفِك (F)Kifak (M) / Kifik (F)
خوبمنيح / منيحةMnih
متشکرمشُكرًاShukran
کجایی؟وينكWaynak?
من در خانه هستمأنا بالبيتAna bel beit
من دارم میامجاييJeye?
بله دارم میامايه جاييEh jeye
چه خبرا؟شو الأخبارShu el akhbar?
کجا داری میری؟وين رايحWen rayih?
ناهار چی داریم؟شو الغداء؟Shou el ghada?
اسم من …… إسمي Esme …
لبنانی حرف نمی زنمما بحكي لبنانيMa behki lebnani
سن من … سال استعمري … سنةOomri … sana
هنوز زودهبعد بكيرBaad bakir
امروزاليومLyom
فردابُکراBoukra
دیروزمبارحMberih
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید