جملات کاربردی عربی برای احوالپرسی در عمان

جملات کاربردی عربی برای احوالپرسی در عمان

سلام و احوالپرسی به زبان عربی در عمان بسیار مهم است زیرا روابط بر اساس این تعاملات ساده ایجاد می شود.

غربی ها اغلب این اهمیت را درک نمی کنند. به همین دلیل است که من توصیه می کنم چند عبارت را به زبان عربی یاد بگیرید و اغلب از آنها استفاده کنید.

با این حال، اگر از احوالپرسی های عمانی محاوره ای استفاده کنید، می توانید در دوست یابی بهتر عمل کنید.

فارسیتلفظلهجه عمانی
سلام (…)marhaba (…)(…) مرحبا
چه خبرها؟shooAkhbarak?شو أخبارك؟
اسمت چیه؟shoo ismakشو اسمك؟
خوبم خدا رو شکر؛ تو چه خبر؟Tayib al hamdullah, wa akhbarak enta?طيب الحمدلله , و أخبارك أنت؟
خوبم خداروشکر؛ چه خبر؟Tayib Al Hamdullah, shay alum?طيب الحمدلله, شيء علوم؟
خبری نیست؛ تو چه خبر؟Ma shay alum wa min sobak?ما شي علم و من صوبك
خبری نیست خداروشکر؛ خانواده چطور هستن؟Ma shay alum al hamdullah, kaif hal hayanak?ما شي علم الحمدلله و كيف حال حيانك؟
همه خوب هستند، حال پدرت چطوره؟Kolhum bkhier, wa kaif hal abuk?كلهم بخير وكيف حال أبوك؟
دارم میامjaay alheenجاي الحين
آب هست؟may mawjoodماي موجود؟
خوشوقتمtasharafnaتشرفنا
5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید