انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

آخرین بروزرسانی در 5 مهر 1401

بیان انواع احساسات در زبان عربی و به خصوص لهجه شامی جزء مسائل مهمی است که یک زبان آموز باید با آن آشنا باشد؛ چرا که ابراز احساسات در زندگی و روابط فردی و غیر فردی، از مهم ترین مواردی است که روزانه هر شخص با آن مواجه می شود.

قبل از شروع یادگیری باید به این نکته توجه کنیم که در زبان عربی برای بیان و ابراز احساسات نباید از مسئله مذکر و مؤنث بودن غافل بود.

انواع احساسات در لهجه شامی (لهجه سوری، لبنانی) + صوت

توجه کنید که این موارد تنها بخش کوچکی از دنیای وسیع احساسات است که در سایت عربیفا به لهجه شامی برای شما عزیزان تهیه کرده ایم.

صوت
فارسیلهجه شامی
فَرْحان/ ـةخوشحال، شاد
مَبْسوطْ/ ـةخوشحال
زَعلانْ/ ـةناراحت، دلخور، قهر، پریشان
قَرفان/ ـةمشمئز، منزجر
سَهران/ ـةشب نشین
جوعان/ ـةگرسنه
عَطْشان/ ـةتشنه
كَسلان/ ـةتنبل
نَدمان/ ـةپشیمان
شَبعان/ ـةسیر
خَجلان/ ـةخجالت زده، شرمنده
بَردان/ ـةسرد (احساس سرما)
شُوبان/ ـةگرم
قَلقان/ ـةنگران
نَعسان/ ـةخواب آلود
خَربان/ ـةخراب
زَهقان/ ـةدپرس و بی حوصله
تَعبان/ ـةخسته
نَصحان/ ـةچاق
ضَعفان/ ـةلاغر مردنی
غَيران/ ـةغیرتی / حسود
غَضبان/ ـةعصبانی
مُعَصَّب/ ـةعصبانی
خَسران/ ـةمتضرر
مَرضان/ ـةمریض و بیمار
سَکران/ ـةمست و پاتیل
صَحیان/ ـةبیدار، هوشیار
نَسيان/ ـةفراموشکار
احساسات به لهجه شامی
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید