اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اسم‌های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)
در این پست می‌خوانید:

در این آموزش با اسم های اشاره در زبان عربی لهجه لبنانی و سوری (لهجه شامی) آشنا خواهید شد. با استفاده از اسماء اشاره می توان به افراد یا اشیاء معینی در فاصله نزدیک یا دور اشاره کرد.

اسم های اشاره در عربی لهجه لبنانی و سوری

🔹این: هَدَا (مذکر)، هَايْ/ هادي (مؤنث)
🔸هَيدَا (لهجه لبنانی)، هَيدي (لبنانى)

🔹آن: هَدَاكْ (مذکر)، هَدِيكْ (مؤنث)
🔸هَيدَاك (لبنانی)، هَيديك (لبنانی)

🔹این‌ها: هَدُولْ
🔸هَيدول/ هَودي (لبنانی)

🔹آن‌ها: هَدُولِيكْ
🔸هَيدوليك (لبنانى)

نکته: اسماء اشاره در زبان عربی لهجه لبنانی و سوری در حالت جمع برای مذکر و مؤنث به صورت یکسان است.

مثال:

این: هَدَا البيت (مذکر)، هَايْ السيارة (مؤنث)این خانه / این ماشین
آن: هَدَاكْ البيت (مذکر)، هَدِيكْ السيارة (مؤنث)آن خانه / آن ماشین
این‌ها: هَدُول الرجالاین مردها
آن‌ها: هَدُولِيكْ الرجالآن مردها

صوت اسماء اشاره به زبان عربی شامی

آموزش صوتی اسم های اشاره به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی) را بشنوید. بهتر است صوت را با متن بالا انطباق دهید تا با املای صحیح کلمات آشنا شوید.

5/5 - (4 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید