اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

اجاره کردن اتاق به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)
در این پست می‌خوانید:

اجاره کردن اتاق یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سفر به کشورهای عربی به آن نیاز پیدا می کنید. در این آموزش اجاره کردن اتاق، خانه یا هر محل اقامتی دیگر به زبان عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی) خواهید آموخت.

اجاره کردن اتاق به زبان عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

لطفا توجه کنید؛ مواردی که با رنگ نارنجی مشخص شده به صورت همزه تلفظ می شود. مثلا: (قَدِّيش ← أدّیش)

اتاق خالی هست؟في أُوَض فاضيَة؟
قیمت یک اتاق یک نفره/دو نفره چقدره؟قَدِّيش الأُوضَة لَشَخْصْ/لَشَخْصِين؟
میتونم اول اتاق را ببینم؟فيني شوف الأُوضَة بِالأوَّل؟
چیز آرامتر دارید؟في عَنْدْكُنْ شِي أرْوَق؟
چیز بزرگتر دارید؟في عَنْدْكُنْ شِي أكْبَر؟
چیز تر و تمیزتر دارید؟في عَنْدْكُنْ شِي أنْظَف؟
چیز ارزان‌تر دارید؟في عَنْدْكُنْ شِي أرخَص؟
میخوام یک شب/ دو شب/ … شب بمانم.بَدِّي إبقَى لَيلِة/ لَيلْتِينْ/ … لَيالْ.
وقت صبحانه/ناهار/شام کیه؟أيَّ ساعَة التَرويقَة/ الغَدَا/ العَشَا؟
امتیاز شما به این مقاله