«آفرین» به لهجه عراقی و عربی فصیح

«آفرین» به لهجه عراقی و عربی فصیح

آفرین گفتن از جمله کلمات پرکاربرد و رایج هر زبان زنده است که زبان عربی هم از آن مستثنی نیست.

آفرین به لهجه عراقی

یکی از اصطلاحات پرکاربرد لهجه‌ عراقی که برای تشویق و ترغیب استفاده می شود، کلمه  «عَفيَة» است که معادل «آفرین» در زبان فارسی است.

نکته 1: پس از واژه  «عَفِیَه» معمولا از حرف جرّ عَلَی به همراه ضمیر استفاده می شود. مثلا:

 «عَفية عَلِيك» به معنی «آفرین بر تو پسر» و «عَفية عَلِيچ» به معنی «آفرین بر تو دختر»

نکته 2: «عفية» شکل تغییر یافته کلمه «عافية» در زبان عربی فصیح است. 

«آفرین» به زبان عربی فصیح

در زبان عربی فصیح از کلمه «احسنت» استفاده می شود.

ممکن است از کلمه «برافو عَلَيك» نیز در عربی فصیح یا سایر لهجه‌های عربی استفاده شود.

لازم به ذکر است این عبارات رایج‌ترین گونه گفتن «آفرین» به زبان عربی بود و ممکن است عبارات دیگری نیز برای این تعبیر استفاده شود.

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید