آموزش مکالمه عربی به لهجه شامی

لهجه سوری، لبنانی، اردنی و فلسطینی

۹,۰۰۰
دقیقه آموزش کاربردی
۷
دوره و محصول آموزشی
۹۱۹
نفر ثبت‌نام در دوره
به کمک نیاز دارید؟
ما پست‌های جذابی در اینستاگرام منتشر می‌کنیم