اشتراک طلایی (محتوای ویژه لهجه سوری و لبنانی)

 

اشتراک طلایی (محتوای ویژه لهجه سوری و لبنانی)
۱
اشتراک طلایی لهجه سوری و لبنانی

اشتراک یکساله +
10 روز هدیه

(فقط با 10 هزار تومان در ماه)

توجه: محتواهای ویژه فقط به لهجه شامی (سوری و لبنانی) است.​

دیگه در به در دنبال لغت نباش!

فقط با 10 هزار تومان در ماه

از آموزش‌های ویژه (لهجه شامی) استفاده کرده و سطح خود را بالا ببرید.