لهجه شامی vip Archives - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

لغت/میوه و سبزیجات به لهجه شامی + صوت

لغت/میوه و سبزیجات به لهجه شامی + صوت

لغت/اعضای بدن به عربی لهجه شامی + صوت

لغت/اعضای بدن به عربی لهجه شامی + صوت

جایگزین مو/ مش در لهجه شامی + صوت

جایگزین مو/ مش در لهجه شامی + صوت

لغت/وسایل خانه و آشپزخانه به عربی لهجه شامی + صوت

لغت/وسایل خانه و آشپزخانه به عربی لهجه شامی + صوت

جوش جوانی به لهجه شامی + صوت

جوش جوانی به لهجه شامی + صوت

در بخش VIP می‌توانید با تهیه اشتراک یکساله از آموزش‌های اختصاصی ویژه لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی) استفاده کنید. برای تهیه اشتراک یکساله اینجا کلیک کنید.