لغت/میوه و سبزیجات به لهجه شامی + صوت

لغت/میوه و سبزیجات به لهجه شامی + صوت

در این آموزش تیم آموزشی عربیفا مجموعه ای از لغات عربی مربوط به میوه و سبزیجات را به لهجه شامی (سوری و لبنانی) آماده کرده است. در ادامه می توانید این لغات را به همراه تلفظ صوتی یاد بگیرید.

نمونه لغات با تلفظ صوتی

تُومسیر 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بِرْدقانپرتقال 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَصَلپیاز 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَطّيخهندوانه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
نمونه لغات

میوه ها به لهجه شامی (سوریه و لبنان)

تفّاحسیب 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
مُوزموز 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بِرْدقانپرتقال 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
يُوسْفي/ أفَنْدِيْنارنگی  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
نْجاص/ إجاصّگلابی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
تَمْرخرما 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
فْريزتوت فرنگی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَطّيخهندوانه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَطّيخ اصفرخربزه  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
شَمّامطالبی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
خُوخآلو 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
درّاقهلو 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
مِشمُشزردآلو 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
كيويکیوی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
عِنَبانگور 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
كَرَزگیلاس 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
تُوتْتوت 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
رمّانانار 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
مانجوانبه
أكي دِنْياازگیل 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
میوه ها به لهجه شامی

سبزیجات به لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)

تُومسیر 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
زَنْجَبيلْزنجبیل 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَصَلپیاز 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَطاطاسیب زمینی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
زَعفَرانزعفران 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
مَلْفُوفکلم 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
سَبانِخاسفناج 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بَنَدورةگوجه فرنگی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
خيارخیار 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
جَزَرهویج 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
فِجِلتربچه  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
لَيمون حامضلیمو ترش  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
فولباقلا
فاصوليالوبیا
كوساکدو سبز
يَقطينکدو
دِرَةذرت
بَقدونِسجعفری
زَعتَرآویشن
سبزیجات به لهجه شامی

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدین.

میانگین رتبه: 5 / 5. تعداد رأی: 9

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید